Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Nhận diện mối nguy - Đánh giá rủi ro TNLĐ

...
Nhận diện đánh giá mối nguy - Rủi ro TNLĐ

Phương pháp nhận dạng mối nguy

Sưu tầm 09/2017
   
Có nhiều phương pháp nhận dạng mối nguy, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn phương pháp nhận dạng mối nguy và đánh giá nguy cơ, cần xem xét đến: các yêu cầu về nguồn lực, trình độ và thời gian (phương pháp càng đơn giản thì các yêu cầu này càng ít); yêu cầu về mức độ chính xác của đánh giá nguy cơ, phụ thuộc vào năng lực của nhóm đánh giá và vào độ tin cậy của thông tin/dữ liệu (đánh giá lượng hoá nguy cơ sẽ không hiệu quả nếu độ tin cậy của dữ liệu và đầy đủ của thông tin không bảo đảm).
Có hai phương pháp được sử dụng có hiệu quả trong nhận dạng các mối nguy trong quá trình vận hành là phương pháp phân tích an toàn công việc và phương pháp dùng bảng kiểm. Trên hình dưới đây biểu diễn quá trình nhận dạng mối nguy.
 
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.