Thứ Hai, tháng 7 30, 2018

Tuong dai chien sy - Tháng 5 an toàn lao động - Liên Đoàn lao động Tỉnh TG (Hoàng Lực)

Tháng 5 an toàn vệ sinh lao động


Niềm tin liên đoàn lao động TG


Đám tang má Hai - Bà Thiền Ngọc 99 tuổiTiểu phẩm Hội thi CBAT giỏi 20/11/2018
Những ca khúc trữ tình:
.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY