Thứ Hai, tháng 6 25, 2018

Ma code

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY