Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 87

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 87. Nối đất xe
Khi làm việc có cắt điện một phần hoặc ở gần nơi có điện, bệ xe cần cẩu, xe thang và xe nâng di động phải được nối đất.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY