Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 84

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 84. Vận hành
1. Chỉ những người đã được đào tạo kỹ năng đầy đủ và có chứng chỉ liên quan theo quy định của pháp luật mới được vận hành xe chuyên dùng.
2. Người vận hành phải kiểm tra xe chuyên dùng trước khi xuất phát.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY