Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 71

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 71. Dựng cột
1. Cấm đặt các phương tiện trục kéo ngay phía dưới dây dẫn của đường dây cao áp đang vận hành. Dây cáp kéo và cáp hãm phải bố trí sao cho khi dây cáp bị bật, đứt không thể văng về phía đường dây đang vận hành. Khoảng cách nhỏ nhất cho phép từ các dây cáp kéo và cáp hãm đến dây dẫn có điện như sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)
Đến 220
6,0
500
8,0
2. Chỉ được dùng dây thừng làm dây chằng néo về phía đường dây đang vận hành. Nếu muốn đảm bảo an toàn cơ học thì chỉ lúc nâng cột mới được dùng dây cáp thép. Khoảng cách nhỏ nhất cho phép từ dây chằng đến dây dẫn có điện như sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)
Đến 35
4,0
Đến 220
6,0
500
8,0      3. Nếu dây chằng có nguy cơ dịch chuyển tới gần dây dẫn điện với khoảng cách nhỏ hơn quy định trên (do dây bị đứt, móng néo bị bật v.v.) thì phải dùng dây chằng ngược để kéo lại.


4. Khi nâng cột phải nối đất các phần sau:
a) Thân của tời nâng cột, hãm cột;
b) Toàn bộ dây chằng bằng kim loại nếu là cột đang dựng bằng sắt.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.