Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 56

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 56. Làm việc trong khu vực thiết bị điện cao áp đang mang điện
1.  Những công việc cho phép làm việc khi thiết bị vẫn có điện nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định bao gồm:
a)    Lấy mẫu dầu máy biến áp (chú ý kiểm tra nối đất vỏ máy trước);
b)    Tiến hành lọc dầu ở những máy biến áp đang vận hành;
c)    Kiểm tra độ rung của thanh cái bằng sào thao tác;
d)    Đo dòng điện bằng ampe kìm; đo thử, kiểm tra đồng vị pha và đo góc lệch pha giữa 02 nguồn khác nhau bằng dụng cụ chuyên dùng;
e)    Vệ sinh cách điện từ 35 kV trở xuống bằng dụng cụ chuyên dùng đã được kiểm tra và thử nghiệm định kỳ theo đúng quy định hiện hành;
f)     Giám sát dầu trực tuyến, giám sát phóng điện cục bộ, kiểm tra nhiệt độ mối nối, kiểm tra hệ thống đo đếm,…
g)    Công việc đo độ cao dây dẫn bằng sào chuyên dùng.

2.  Những công việc làm ở Khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành khi các bộ phận mang điện ở phía trước mặt hay ở phía trên đầu, người làm việc phải đứng trên nền nhà hoặc giá đỡ chắc chắn, cấm người làm việc đứng lom khom.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.