Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hội thi ATVSLĐ cấp Tỉnh Tg ngày 26-27/04/2018Video


Đôi thi PCTG gồm 10 thành viên. Lưu Trần Chánh Thi - ĐT
Hội thi diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/04/2018

Các nội dung thi:
1./ PCCC
2./ Cấp cứu
3./ Đố đồ vật
4./ Tình huống xử lý
5./ Trắc nghiệm

Kết quả dự thi:
* Giải nhì - Toàn đoàn - Giấy khen

* Các giải phong trào:
Nhất, Xử lý tình huống - Giấy khen
Nhì, Trắc nghiệm - Giấy khen
Ba, Cấp cứu - Giấy khen
KK, PCCC.
------------------------------------------

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.