Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kiểm tra công ty Hưng Phú Bến Tre - Cầu Chùa 29/03/2018

Biên bản khảo sát và PCT thiếu sót:
- Chỉ thể hiện 1 đường dây công tác hạ áp từ 14 đến 11.
- Thiếu sót không thể hiện ctác đz từ 11 đến 11/13
- Công tác bàn giao lúc 8h30 ngày 29/03/2018.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.