Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Swot la gi?


TÍCH SWOT
 (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS)

 Khái niệm:
 Phân tích SWOT là một công cụ rất hiệu quả để xác định các ưu điểm, khuyết điểm của một tổ chức, các cơ hội để phát triển và cả thách thức, nguy cơ mà tổ chức đó sẽ phải đương đầu. Thực hiện phân tích SWOT giúp chúng ta tập trung các hoạt động của chúng ta vào những lĩnh vực mà chúng ta đang có lợi thế và nắm bắt được các cơ hội mà chúng ta có được.

 Cách sử dụng công cụ SWOT
Để tiến hành một phân tích SWOT, chúng ta nên liệt kê một loạt câu hỏi và trả lời từng câu một trong mỗi phần Ưu điểm (S), Khuyết điểm (W), Cơ hội (O) và Nguy cơ (T). Ví dụ, chúng ta có thể liệt kê các câu hỏi như sau:

 Sức mạnh - Ưu điểm (Strengths):
• Những lợi thế của chúng ta là gì?
• Những gì chúng ta có thể làm tốt nhất?
• Chúng ta có những nguồn lực nào? 
• Những ưu điểm của chúng ta dưới quan điểm của người/tổ chức khác là gì?
Hãy xem xét những câu hỏi này dưới quan điểm của mình và của những người có liên quan. Đừng quá chủ quan, hãy thực tế. Nếu việc trả lời cho các câu hỏi này là khó khăn, hãy viết xuống các đặc điểm của tổ chức chúng ta. Một số đặc điểm đó có thể là ưu điểm.
 Khi xem xét các ưu điểm, hãy suy nghĩ về chúng trong một mối quan hệ với các đối thủ cạnh tranh. Nếu các đối thủ chúng ta cung cấp sản phNm chất lượng cao thì việc sản xuất ra hàng hóa chất lượng cao không phải là thế mạnh của chúng ta, đó chỉ là một yếu tố cần thiết.

 Khuyết điểm (Weaknesses):
• Chúng ta nên cải thiện điều gì?
• Hoạt động tệ nhất của chúng ta là gì?
• Điều gì chúng ta nên tránh?
 Chúng ta cũng nên xem xét các khuyết điểm của chúng ta trên cơ sở nội tại và khách quan. Những người khác sẽ nhận thấy những điểm yếu nào mà chúng ta chưa thấy. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta có làm tốt hơn chúng ta không? Tốt nhất chúng ta nên thực tế và chấp nhận những sự thật phũ phàng, càng sớm càng tốt..

 Cơ hội (Opportunities):
• Những cơ hội của chúng ta đang ở đâu?
• Chúng ta đã biết về những cơ hội lý thú nào?
 Những cơ hội hữu ích có thể đến từ các yếu tố sau:
• Thay đổi về kỹ thuật
• Thay đổi về thị trường
• Thay đổi trong các chính sách của Nhà nước
• Thay đổi của xã hội, dân số, lối sống,..
 * Sự kiện địa phương
 Một cách tiếp cận hữu ích để xem xét các cơ hội là nhìn lại các điểm mạnh của chúng ta và tìm hiểu xem những ưu điểm đó có mở ra những cơ hội nào không. Chúng ta cũng có thể xem xét kỹ các khuyết điểm để tìm ra những cơ hội khi khắc phục những khuyết điểm đó.

Nguy cơ (Threats):
• Chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn nào?
• Chúng ta đang phải làm gì để cạnh tranh?
• Những đòi hỏi đặc biệt cho công việc, sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta có
thay đổi gì không?
• Việc thay đổi kỹ thuật có đe dọa vị trí của tổ chức chúng ta hay không??
• Chúng ta có món nợ quá hạn hay có những rắc rối nào về tài chính hay không?
• Có khuyết điểm nào đang gây hại cho doanh nghiệp của ta?
 Thực hiện thường xuyên những phân tích này sẽ giúp chúng ta xác định được những gì cần làm để khắc phục các khó khăn
 Chúng ta cũng có thể áp dụng côn cụ phân tích SWOT này đối với đối thủ của chúng ta để hiểu rõ hơn về họ.

Phân tích SWOT sẽ giúp chúng ta tập trung vào các ưu điểm, giảm thiểu các khuyết điểm và đạt được những lợi thế lớn nhất có thể với các cơ hội tiềm năng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.