Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy phạm trang bị điện phần I năm 2006

Click here...
quy pham dien
Chương I.7
NỐI ĐẤT
• Phạm vi áp dụng và định nghĩa
• Yêu cầu chung
• Những bộ phận phải nối đất
• Những bộ phận không phải nối đất
• Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1Kv trung tính nối đất hiệu quả
• Nối đất thiết bị điện tại vùng đất có điện trở suất lớn
• Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV trung tính cách ly
• Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp
• Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV trung tính cách ly
• Nối đất các thiết bị điện cầm tay
• Nối đất các thiết bị điện di động
• Trang bị nối đất
• Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ
• Phụ lục I.3.1

• Phụ lục I.3.2
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.