Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Code web - Hướng dẫn các CODE WEB - HTML và tin học Internet<!-- /////   Music tu dong    /////

<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="180" scrolling="no" src="https://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67FAZB?start=true" width="640"></iframe><br />

-->
*********************************
<!-- /////  Link Cho Fanpage FB @hoangluc7722
<div class="fb-page"
  data-href="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/"
  data-width="340"
  data-hide-cover="false"
  data-show-facepile="true"></div>

-->
*********************************
THÍCH TRANG 1:
<div class="fb-page" data-adapt-container-width="true" data-height="270" data-hide-cover="false" data-href="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/" data-show-facepile="true" data-small-header="false" data-tabs="timeline" data-width="340">
<blockquote cite="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/" class="fb-xfbml-parse-ignore">
<a href="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/">Hoangluc Sky</a></blockquote>
</div>
***************************
THÍCH TRANG 2.
<div>
<iframe 270px="" 300px="" background:="" fff="" height:="" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=https://www.facebook.com/webanhyeu/&amp;width=300&amp; height=270" width:="">
</iframe>
</div>
***************************
FILE docs.google.com vao KHUNG:
<iframe height="480" src="https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc/preview" width="600"></iframe>
Thay đổi thành/Preview và các thông số.
***************************
TAO KHUNG BAI VIET:
<div style="border: 1px solid blue; color: black; height: 480px; margin: 10px 0; overflow: auto; padding: 10px; text-align: left; width: 600px;">
Nội dung
</div>
**************************
·       Tao bang TABLB:
http://streampow.net/tu-hoc-html-css-javascript-22/tao-bang-table-trong-html-69.html
·       Dong khung bai viet:
<div style="Thuộc tính của khung">
Bài viết
</div>

·       Dong khung BO TRON goc:
<div style="border:2px solid green;padding:10px;border-radius:15px;"> Bài viết</div>
·       Noi dung vao Class:
<div class="noibat"> Nội dung cần làm nổi bật </div>
-----------------------------------------

·          * Tao mat khau bai viet:

<script>
       var password = 'Password cua Tui'
       password=pr ompt('Please enter the password to enter this site:','');
       if (password != 'Password cua Tui') {
       location.href='Redirect-URL-Here'}

 </script>

·       * Chia Main body thanh 2 phan:


·       Widget ngoai trang chu….
http://thuthuatgood.blogspot.com/2011/03/hien-thi-widget-chi-o-trang-chu-hoac.html

--------------------------
* Tao Pass
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script language='JavaScript'>
var password;
var pass1="password1";
var pass2="password2";
var pass3="password3";

password=prompt('Please enter your password to view this page!',' ');

if (password==pass1 || password==pass2 || password==pass3)
alert('Password Correct! Click OK to enter!');
else
{
window.location="http://www.blogspotvn.blogspot.com";
}
</script>
</b:if>
-------------------------


* Chia Main Body thanh 2 phan:


Cách thực hiện :
1. Vào Thiết kế > Chỉnh  sửa HTML
2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style type="text/css">
.post {position: relative;width: 265px;height: 250px;margin: 0 15px 0 0;padding:10px;float: left;overflow: hidden}
.post-body{margin: 0 auto;padding:0;line-height:1.6em}
.post h3{margin: 0 0 10px; padding:0; line-height:1.3em}
.post-footer{display:none}
.date-header{display:none}
</style>
</b:if></b:if>
* Các bạn lưu ý code in đậm màu đỏ và thay thế cho phù hợp
Ở ví dụ trên, Main Body được chia làm 2 phần có tổng chiều rộng là 600px, được tính theo công thức :
Main Body = 2x265px + 2x15px + 4x10px = 600px
Do vậy, để chia thành 3,4 hay n phần thì bạn cần áp dụng công thức trên để tính toán cho hợp lý.
3. Tìm trong template đoạn code bên dưới
#blog-pager {
  text-align: center;
}
và thay thế thành 
#blog-pager {
  text-align: center;clear:both;padding-top:20px;
}
Lưu ý : Khi sử dụng thủ thuật này, nhất thiết bạn phải chèn JumpLink cho mỗi bài post, hoặc sử dụng Auto Readmore đã được giới thiệu ở đây.
4. Save Template
********************

* Nhúng Excel vào Blogspot:

1./ Lấy link chia sẻ Web: Như sau….
2./ Chỉ lấy phần màu đỏ dán vào Code dưới đây:
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Anx_vwZoxL5wYbPb4nFuJHZb9UaXnUlJoEe96HAV80" style="width:650px; height:550px;" frameborder="0"></iframe>
3./ Vào Bài mới Blogspot:

Vao HTML dán Code trên vào. XONG

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.