Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tieu chuan Ty leo tru dien. Ms 1234


TY LEO TRU
ISO 9001:2008

Tính Năng cà Thông Số Kỹ Thuất:
- Được chế tạo từ vật liệu chịu lực.
- Thân Ty Tròn : 16mm +_ 0.4mm
- Chiều Dài : 230 mm +_ 5% Hoặc 250mm +_ 5%
- Đầu ty có gờ chân : 22mm , dầy 3mm
- Phần cắm vào lỗ trụ dài 80mm +_ 2%,bề mặt có các răng để chống trượt dọc.
- Phần đứng công tác : dài 150mm +-3%,bề mặt có các gai để nhám,để chống trượt ngang và dọc.
- Mạ lớp kẽm bảo vệ : độ dầy >= 3 um  ( phương pháp ma điện phân)
- Chịu lực uống : 180 kg /5 phút
- chịu lực uốn làm việc lâu dài 135kg
- Giới Hạn bền đứt : >= 400N/mm2
- giới hạn cháy : >= 240 N/mm2
- Lục kéo đứt : >= 8000 kgf
- Trên thân có ký hiệu riêng cho từng sản phẩm.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.