Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Ta vẫn còn yêu. Ms 5454

Ta vẫn còn yêu
Dù nơi ấy xa rồi kn,
Nỗi thăng trầm che khuất bóng thương yêu. 

Dù xa cách nơi này tôi vẫn nhớ,
Nhớ gót giầy, màu áo mới mới hôm qua. 

                             (Nhớ Nammi)

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.