Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kỹ thuật leo trụ điện - Trụ điện thành thang có bậc trèo di động MS 1234 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Hướng dẫn

V/v sử dụng bộ ty leo trụ ly tâm
(Trụ điện thành thang có bậc trèo di động)

Để bảo đảm an toàn cho công nhân khi leo trụ ly tâm làm việc trên cao, giải quyết nhanh công việc và hạn chế sức lao động cho công nhân làm việc trên trụ điện. Sau đây là hướng dẫn sử dụng Bộ ty leo trụ ly tâm. Cụ thể như sau:


I./ Kỹ thuật ty leo:

- Ty leo trụ làm bằng kim loại hoặc hợp kim sao cho có độ cứng và dẽo không dòn gãy. Bảo bảm gọn nhẹ dễ mang theo lên trụ điện từ 6 đến 9 cây, có túi đựng.

- Kích thước 16x200 tính từ đấu tới cuối ty.

Chi tiết:

1./ Phần thứ nhất, đầu ty leo: đường kính 16, dài 50mm, có răng dễ bám vào lỗ trụ.

2./ Phần thứ 2 chốt chặn: đường kính 20, dày 3 đến 5mm.

3./ Phần thứ 3, thân ty leo: đường kính 16 đến 18 dài 150 mm, tính từ chốt chặn.


II./ Sử dụng:

Nhóm công tác thường có từ 2 đến 3 người hoặc hơn nữa (dự kiến cấp phát cho mỗi người 6 ty leo). Như vậy nhóm công tác sẽ có số lượng ty leo là 12 đến 18 cây, có thể áp dụng lắp vào lỗ trụ thành “thang di động” cho các trụ ly tâm hạ áp 7,3m đến trụ cao áp có chiều cao đến 14m.

Trình tự thực hiện lập thành thang di động trên trụ:

1./ Người thứ nhất, tập hợp đủ số lượng ty leo: Tay trái lắp 1 ty vào lỗ trụ bên trái, kế tiếp nâng dây an toàn và đứng lên ty thứ nhất, sau đó lắp ty thứ 2 vào lỗ trụ bên phải. Tiếp tục như thế lắp ty leo thứ 3, 4... Lúc này trụ điện được xem như thang di động mà các bậc thang là các ty leo.

2./ Người thứ 2 và 3... : Dây quàng trụ phải nối rộng để không vướng vào các ty leo. 2 tay đều nắm vào dây quàng trụ,  nâng qua khỏi ty leo, đồng thời nắm vào ty leo phía trên  để bước lên từng bước. Tiếp tục như thế để leo lên trụ điện. Trình tự xuống trụ, thực hiện ngược lại.

3./ Tháo ty leo: Người xuống trụ cuối cùng sẽ thu hồi ty leo bỏ vào túi đựng. Thực hiện từng động tác bước xuống bậc ty phía dưới và thu hồi ty phía trên.

Lưu ý: Quá trình leo lên hoặc xuống trụ phải sử dụng dây quàng phụ khi vượt chướng ngại vật.


III./ Kiểm tra thử nghiệm:

Ty leo chịu đựng 9 lần trọng lượng người theo quy định loại cáp cẩu nâng người. Yêu cầu: 50 (TL người) x 9 = 450kg

- Kiểm tra thử nghiệm lần đầu: 450kg

- Kiềm tra định kỳ 6 tháng 1 lần: 450kg

* Vị trí ty leo móc tải kiểm tra: Phần đầu ty leo cấm vào lổ trụ hoặc điểm cố định, Móc tải vào phần thân ty leo cách 50mm, tính từ thân trụ điện hoặc điển cố định, với thời gian 5 phút không biến dạng


IV./ Bảo quản:

Không để rỉ sét, gần hay tiếp xúc hoá chất.

2006. Biên soạn hướng dẫn

Kỹ sư điện

Nguyenhoangluc

 

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.