Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bài chú cứu nạn. Ms 3799" Bài chú cứu nạn"

Ề hế sắc tế măn tăng

Ma tế mắc mắc.

Ề hế ế hế tế mí mắc mắc.

Cầu sư tồn Hoàng Thiên Hoàng, hộ cứu con.

( Đọc 7 lần/ đợt. Khi có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, điều xấu sắp tới)


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.