Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bài báo cáo chuyên đề: Phân tích rủi to khi thay điện kế 1 pha - PCTG - 1234

Click here xem bai giang.

https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-bmdMNll2NXM0MGc/view?usp=sharing


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BÁO CÁO


Chuyên Đề: ĐÁNH GIÁ RỦI RO

                                

                                Giảng viên - Ban giám khảo: TRẦN XUÂN HIỂN và PHAN THANH ẨN

                                Nhóm học viên PC Tiền Giang : 1. NGUYỄN HOÀNG LỰC

                                                                                                2. NGUYỄN TIẾN DŨNG (Trình bày)

                                                                                                3. LÊ ANH TRIẾT

4. TRẦN ANH QUỐC

5. NGÔ VĂN ĐÔ


                                                                       


 


 LỜI NÓI ĐẦU

An toàn vệ sinh lao động là gì ?:  Là hoạt động đồng bộ trên các mặt pháp luật Khoa học- Công nghệ, Tổ chức – hành chánh, Kinh tế - xã hội. Nhằm ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động.
Đánh giá rủi ro là gì ?  : Là quá trình tìm hiểu những rủi ro có thể và sẽ liên quan tới công việc chuẩn bị thực hiện, phải chỉ ra cụ thể những rủi ro có thể gặp. Xây dựng những biện pháp kiểm soát để thực thi công việc một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất, nhằm tránh gây tai nạn cho con người hư hại tài sản, thiết bị và tổn hại môi trường.

Mục đích An toàn vệ sinh lao động; Là để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, bảo vệ tài sản, tính mạng sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp và tai nạn xảy ra cho con người ở mức thấp nhất, góp phần ổn định phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước…

BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO THẢO LUẬN NHÓM


Nhóm đánh giá:
PC TIỀN GIANG
BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Bộ phận:
Ngày:
04/8/2017
Mã số:
Đặc điểm chi tiết của mối nguy
Yêu cầu pháp luật hiện hành liên quan
Đánh giá rủi ro
Biện pháp cải thiện
Hoạt động công việc
Chi tiết hoạt động trong công việc
Mối nguy
Mô tả chi tiết mối nguy
Biện pháp kiểm soát an toàn hiện tại
Tần suất xảy ra (F)
Mức độ nghiêm trọng (I)
Cấp độ rủi ro (R )
Thay điện kế  1 pha trực tiếp ngoài trụ không cắt điện
B1. Kiểm tra hiện trạng  điện kế cần thay (độ cao 1,5-2,0 mét)
Bị ong đốt, rắn cắn 
Bị ong đốt, rắn cắn khi kiểm tra điện kế trước khi thay
- Có 2 người thực hiện
(1 người giám sát, 1 người thực hiện)
- Huấn luyện định kỳ ATVSLĐ
Thực hiện theo LCT  của Quy trình an toàn điện  ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014
Thỉnh thoảng xảy ra (3)
Tổn hại về sức khỏe , cần chăm sóc Y tế (2)
Trung bình (6)
- Tổ chức sinh hoạt an toàn vào đầu giờ để triển khai phương án thực hiện công việc
- Đánh động, dùng thuốc xịt côn trùng
Nhóm đánh giá:
PC TIỀN GIANG
BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Bộ phận:
Ngày:
04/8/2017
Mã số:
Đặc điểm chi tiết của mối nguy
Yêu cầu pháp luật hiện hành liên quan
Đánh giá rủi ro
Biện pháp cải thiện
Hoạt động công việc
Chi tiết hoạt động trong công việc
Mối nguy
Mô tả chi tiết mối nguy
Biện pháp kiểm soát an toàn hiện tại
Tần suất xảy ra
Mức độ nghiêm trọng (I)
Cấp độ rủi ro (R)
Thay điện kế  1 pha trực tiếp ngoài trụ không cắt điện
B2. Tiến hành mở thùng điện kế
Bị ngã
Bị ngã do trơn trợt khi đứng trên trụ
- Sinh hoạt an toàn trước khi công tác
-  Chọn vị trí đứng không chắc chắn
- Không sử dụng dây an toàn để làm việc
- Thực hiện điều 52 của QCVN 01:2008/BCT; (ngăn ngừa bị ngã )
-  Điều 50 của QT ATĐ ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014
Thỉnh thoảng xảy ra (3)
Tổn hại về sức khỏe , cần chăm sóc Y tế (2)
Trung bình (6)
- Người giám sát nhắc nhở NVĐVCT chọn vị trí đứng ngang với tầm làm việc
- Dây an toàn phải được kiểm tra sử dụng đúng quy định
Nhóm đánh giá:
PC TIỀN GIANG
BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Bộ phận:
Ngày:
04/8/2017
Mã số:
Đặc điểm chi tiết của mối nguy
Yêu cầu pháp luật hiện hành liên quan
Đánh giá rủi ro
Biện pháp cải thiện
Hoạt động công việc
Chi tiết hoạt động trong công việc
Mối nguy
Mô tả chi tiết mối nguy
Biện pháp kiểm soát an toàn hiện tại
Tần suất xảy ra
Mức độ nghiêm trọng (I)
Cấp độ rủi ro (R)
Thay điện kế  1 pha trực tiếp ngoài trụ không cắt điện
B3. Tiến hành tháo,
(lắp)
 điện kế
- Bị điện hạ áp giật
- Bị hồ quang gây bỏng
- Bị điện giật do chạm tay vào các dây điện bị hở, hỏng cách điện khi tháo, lắp
- Để đầu dây nguồn vào Port điện kế chạm nhau
- Không để người chạm trực tiếp vào vị trí hở đang có điện
- Không  để chạm chập các đầu dây khi tháo, lắp các đầu dây vào các port điện kế
Thực hiện theo điều 69 Quy trình an toàn điện  ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014
Thỉnh thoảng xảy ra (3)
Tổn hại về sức khỏe , cần chăm sóc Y tế (2)
Trung bình (6)
- Sử dụng dụng cụ cách điện và găng tay cách điện hạ áp để làm việc.
- Sử dụng ống nhựa cách điện chụp đầu dây pha đầu vào điện kế

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.