Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

TNLD - Thông báo tình hình TNLĐ từ đấu năm 2017 đén tháng 05/2017 của SPC - Ninh thuận


* Thông báo tình hình TNLĐ từ đấu năm 2017 đén tháng 05/2017 của SPC (TN nhẹ tai Chơn Thành, Bình Phước và TN chết người, nặng tại Ninh Thuận)
https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-R0VhRVFiOFhTX00/view?usp=sharing

* Diễn biến TNLD tại Ninh Thuận.
https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-Sk9CdDJfNWt0MTA/view?usp=sharing

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.