Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hàn Quốc 2015


Người đi xa lắng dòng suy nghĩ,
Người vẫn yêu người trong nét xưa.
Trầm suy, ý nghĩ luôn vây đón,
Một kỉ niệm đời tâm khắc ghi.
            09/03/2017

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.