Thứ Ba, tháng 1 03, 2017

PCCC - PCCN


Quy định về công tác PCCC (Click on image)
https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-QW4xX1dkbGxNVFU?usp=sharing


Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.Xem theo:

Các văn bản và quy định về công tác PCCC. - TCVN về PCCC.

PCTG Xây dựng ĐV điển hình tiên tiến về PCCC 2018.

Quy định tổ chức quản lý PCCC của PCTG 2016.


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY