Thông tin...

Menu
.....
Cắt video trực tuyến

Thủ thuật Blogger - OKBài đọc thêm:

Chuyển đổi PDF thành Power Point.
Tạo ảnh GIF - Ảnh động Online
.....
Hướng dẫn html 3schools
Tạo logo đẹp bằng hình ảnh
.....
Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Blospot mới tạo từ Templete
Thay đổi màu chữ, link, nội dung cho Web...
Cách lấy các bài đăng của Blogger để chuyển sang Web mới.
.....- Tao khung Link Power point: 

Nội dung
</div>
- Dong khung cho Bai viet:
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">Bài viết</div>


Tao Khung Word: 

<div style="border: 1px solid blue; color: black; height: 480px; margin: 10px 0; overflow: auto; padding: 10px; text-align: left; width: 600px;">

- Nhúng Excel vào html:
<iframe height="550" src="https://drive.google.com/file/d/1uLmNhV23uM4e29Gll72TpAWagX2lZdfK/preview" width="650"></iframe>


- Nhúng PDF vào html:

<iframe frameborder="0" src="https://drive.google.com/file/d/1TKA6gQ7s3VvkkLdayJFMDkK-dPJSNXAM/preview" style="height: 550px; width: 650px;"></iframe>