Thứ Ba, tháng 1 24, 2017

Tháng quốc gia ATVSLĐ - SPC 2017Click vào đây...
https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-d0Z3VGdtOXRxaWM/view?usp=sharing

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY