Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

87-12


Từ: 87-12==75
Cần ổn định và đừng toan tính gì cả sẽ không hay.
Nhất là tính toán làm ăn tiền bạc sẽ thua gãy.
Đừng tính chuyện lớn, có thể tính toán việc nhỏ sẽ có lợi và thành công.
Tình cảm riêng tư thì vui vẻ.
Tư tưởng đang nội tâm lo nghĩ vu vơ, mơ mộng.
Số hạp 87. Số kỵ 75

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY