Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

79-20Ảnh: 79-20==59
Cái tài thường không ẩn hiện, nếu được dùng thì ví như gặp cơn mưa thuận gió hòa. Cẩn trọng có người tiểu nhân.
Bình thản sẽ có việc hay tốt đến.
Không nên vượt tốc hay quyết đoán nhanh nhạy se dễ gãy.
Tình cảm riêng tư tốt. Gặp bạn khác phái.
Số hạp 79, 59. Số kỵ 20

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY