Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

76-23Ghét: 76-23== 53
Cuộc sống sinh hoạt đang bị chuyển động không ngừng, nhưng không sao nếu biết tự kiềm chế và tránh vượt tốc, quyết đoán theo ý mình.
Tuy giỏi nhưng không nên phổ trương lúc này dễ bị ghen ghét, tiểu nhân.
Lưu ý tránh sơ sót sẽ rách việc.
Người biết lo xa, biết nhìn hậu vận sự việc.
Tình cảm bình thường nhưng không nên tâm sự nhiều.
Số hạp 53. Số kỵ 23.

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY