Thứ Sáu, tháng 11 02, 2018

Đấu nối Tấm Pin NL mặt trời - Quỹ đạo của mặt trời - Năng lượng mặt trời


1/ Khi co tam Pin hu hong ... thay the se anh huong cong suat tuy theo cach dau song song / noi tiep neu tam pin co thobg so kt thap hon. Nen thay tam pin cao hon

2/ Quy dao may troi quay trong nam thay doi, co 3 quy dao. 
Hinh minh hoa:

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY