Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Phụ lục VIII Điện trở nối đất

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục VIII

ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT MỘT CỌC

TT
Loại đất
Điện trở nối  đất một cọc (W/cọc)
Vật liệu, kích thước
1
Đất vườn (đất thịt)
16

Cọc bằng thép tròn Æ16 hay thép góc 63x63x6, hoặc 50x50x5 dài 2.5m, đóng sâu vào đất ngập đầu trên của cọc, sau đó nối bằng hàn hay bu lông thật chặt vào kết cấu cần nối đất.
2
Đất sét
16
3
Đất bùn, than bùn
9
4
Đất pha sét
40
5
Đất đen
80
6
Đất pha cát
120
7
Cát khô
320
8
Đát, sỏi, đá vôi
800¸1.200


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY