Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 95

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 95. Dây đeo an toàn
Khi làm việc trên cao bằng xe chuyên dùng, người chỉhuy trực tiếp phải ra lệnh cho nhân viên đơn vị công tác phải đứng đúng nơi quy định và đeo dây an toàn.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY