Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 94

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 94. Cầu trục
Việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định cầu trục phải thực hiện theo quy định về thiết bị nâng hiện hành.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY