Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 88

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 88. Xử lý sự cố xe
1. Khi có hiện tượng phóng điện vào xe, cấm người chạm vào xe, rời khỏi xe hoặc bước lên xe trước khi cắt nguồn điện gây phóng điện.
2. Nếu xe bị cháy khi chưa kịp cắt điện, người lái xe phải nhảy ra khỏi xe. Khi nhảy phải nhảy cả hai chân và đứng yên tại chỗ, nếu cần chạy ra xa phải nhảy cả hai chân một lúc.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY