Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 85

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 85. Quy định vận tốc di chuyển
Khi di chuyển trong khu vực trạm điện, vận tốc di chuyển của các loại xe không được quá 5 km/giờ.


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY