Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 80

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 80. Thí nghiệm độ bền cơ của vật cách điện
Khi thử nghiệm độ bền cơ của vật cách điện (bằng gốm, thuỷ tinh, nhựa tổng hợp…) cấm người đứng ở gần nơi thử nghiệm. Phải có biện pháp đề phòng tai nạn cho nhân viên đơn vị công tác do các mảnh vụn bắn ra.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY