Thứ Tư, tháng 5 16, 2018

Điều 45

(Trở về mục lục QTATĐ)


Điều 45. Tín hiệu cảnh báo
Đơn vị công tác phải đặt tín hiệu cảnh báo trước khi làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng... ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY