Thứ Năm, tháng 2 15, 2018

Chúc mừng Xuân Mậu Tuất

Gởi đến các Anh em và các bạn,
Mùa Xuân Mậu Tuất...
An khang
Thịnh vượng
Vui khoẻ; thành đạt
Và hạnh phúc.
                  "Hoangluc Sky"

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY