Thông tin...

Menu

Quy định 4116 tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ của SPC ~ Safety16

https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-eXJkSXVieEUwRGc/view?usp=sharing 
Quy định tổ chức thức hiện công tác ATVSLĐ 4116 SPC
(Click vào hình)


https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-aFRGVXpNUzlJSFE/view?usp=sharing

          Quy dinh 167/PCTG sinh hoat an toan To Doi.
                           Trien khai QĐ 4116 SPC
                                   (Click vào hình)


Chia sẻ:

Danh mục:

No comments " Quy định 4116 tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ của SPC ~ Safety16 "

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp.