Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Website: www.hoangluc16.com

Giới thiệu 

Địa chỉ vào Website: http://www.hoangluc16.com     

Nickname Website: (Hoangluc Sky)1./ Nội dung:

Giới thiệu các quy định và tài liệu tập huấn ATVSLĐ;
* Trao đổi thông tin với những người làm công tác ATVSLĐ;

* Thông tin công nghệ, kỹ thuật và trao đổi, nâng cao kiến thức.

2./ Liên kết các trang tin online báo truyền thông công cộng trong lãnh vực:   

   + Thời sư   

   + Kinh tế   

   + Xã hội   

   + Khoa học, kỹ thuật   

   + An toàn lao động về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật   

   + Chính sách lao động, môi trường làm việc, chế độ lao động của người lao động.
                                                        Thiết kế và quản trị.
Nguyễn Hoàng Lực - KS Hệ Thống Điện                       

Liên lạc:     ĐTDĐ: 0919.267722   

Email: lucnh.tg@gmail.com  

Thành lập Website tháng 12/2016

Bắt đầu hoạt động : 14/12/2016; Version xx - Date 14.12.2016


Cập nhật sửa đổi: Version 4.2 - Date 03.02.2018


Liên quan:
             lucnhtg.wixsite.com/hoanglucsky  - Hom qua va Hom nay

-------------------------------------------------

Lời hay ý đẹp

                                         

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY